Navigate Up
Sign In

Studija

Klinička studija sprovedena u Nacionalnom Institutu za reumatske bolesti u banji Pještjani (Slovačka) dokazala je efikasnost proizvoda.

Iskustva odgovornog ordinirajućeg lekara, MUDr. Romana Stančika, PhD.:

„Preparat ArthroStop® RAPID sadrži glukozamin sulfat i hondroitin sulfat, koji ulaze u sastav hrskavice i zato brzo nadoknađuje pojačan gubitak ovih supstanci iz hrskavičavog tkiva. Važna komponenta ovog proizvoda je i Boswellin®, ekstrakt iz biljke Boswellia serrata, čiji su antiinflamatorni i analgetski efekat dokazani u medicinskoj praksi. Ovaj sastojak omogućava da ArthroStop® RAPID otkloni probleme sa zglobovima brže i efikasnije od drugih, sličnih proizvoda. ArthroStop® RAPID sadrži i mangan, koji ima pozitivan uticaj na metabolizam vezivnog tkiva.“ ​​

Rezultati studije​​​​​​