Navigate Up
Sign In

АртроСтоп Рапид – хондропротектор с клинично доказан ефект

Цел на клиничното проучване:

Целта на клиничното проучване е да оцени ефикасността и безопасността на продукта АртроСтоп Рапид.

Дизайн и методология:

Участници: 56 пациенти с диагноза остеоартроза (59% гонартроза; 21,4% коксартроза; 19,6% с повече от две засегнати стави), със средна възраст 58,9 г.
Дневната доза: по 1 таблетка 3 пъти дневно.
Продължителност: 6 месеца.
Проучването е проведено в клиниката „Св. Мария” в Букурещ, през 2005 г.
Състоянието на пациентите е оценено чрез скала за оценка на симптомите – болка в покой, болка при движение, ставна скованост и ниво на остеоартрозата.
Тези симптоми са оценени по скала от 0 (без оплаквания) до 10 (силно изявена симптоматика).

Заключение:

Резултатите от проучването доказват високата ефективност и пълна безопастност на продукта АртроСтоп Рапид при всички участници в проучването. След 3 месечен прием на АртроСтоп Рапид, симптомите се подобряват (наблюдава се значително подобрение при 71 – 75% от пациентите). Терапевтичният отговор е още по-убедителен след 6 месечен прием, с положителен ефект при 85 – 88% от пациентите. След 6 месеца 50% от пациентите показват пълно функционално възстановяване на ставите (еволюцията на симптоматиката е оценена чрез The Lequesne Algofunctional Index - международен инструмент, приет от Световната здравна организация за оценка състоянието на бедрото и коляното). АртроСтоп Рапид е с доказан профил на безопасност. Не са регистрирани никакви неблагоприятни странични ефекти в резултат от приема му. В случаите, в които се подозират някакви странични ефекти, няма доказана връзка с употребата на продукта. АртроСтоп Рапид намалява необходимостта от приемането на други препарати с противовъзпалително действие.

АртроСтоп Рапид е продукт, който в значителна степен намалява клиничните симптоми, дължащи се на остеоартрозата – болка, сутрешна скованост, ограничена подвижност и подобрява качеството на живот на тези пациенти. Важно предимство на продукта е неговата добра поносимост и безопастност.

grafy